Петриченко В.Ф.

Публикации

  • Борона В.П., Солоненко В.М., Петриченко В.Ф. Шкодочинність бур'янів та методи їх контролю в посівах ярого ріпака. // Збірник наукових праць. Він. держ. агр. унів. - Вінниця. - Вип. 11. - 2002 . - С. 66-71.
  • Петриченко В.Ф., Бернадзіковський С.А., Материнський П.В. Сучасна технологія вирощування кормових бобів на зерно. // Завершені наукові розробки "Регіональний центр наукового забезпечення - виробництву". - Вінниця. - 2002. - С. 64.
  • Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин / Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. // Корми і кормовиробництво. Міжвід. темат. наук. зб. - 2006. - Вип. 58. - С. 84-90. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь - 40 %).