Шевченко Михайло Семенович

Публикации

  • Шевченко М.С. Методика екстраполяції при проведенні оцінки ефективності гербіцидів // Бюл. Ін-т зернового гос-ва.- Дніпропетровськ.- 2002.-№18-19.- С. 29-32.
  • Шевченко М.С., Робу В.Т., Жарій В.О. Методика визначення втрат вологи при засміченості посівів просапних культур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів з проблем виробництва зерна в Україні. - Дн-ськ: 2002. - С.97-98. (Особистий внесок здобувача 90%).
  • Жеребко В.М., Веселовский И.В., Литвиненко Ю.В., Шевченко М.С. Защита сельскохозяйственных культур от сорняков и использование генетически модифицированных растений // Трансгенные растения - новое направление в биологической защите растений. Материалы научно-практической конференции.- Краснодар: 2003.- С.226-229. (Особистий внесок здобувача 50%).
  • Шевченко М.С. Формування агроценозу бур'янів в системі ґрунтозахисного землеробства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Раціональне використання рекультивованих та еродованих земель". - Дніпропетровськ. - Орджонікідзе: 2002. - С.127-129.
  • Шевченко М.С. Эффективность гербицидов на почвозащитной обработке почвы под кукурузу // Бюл. ВНИИ кукурузы. - Днепропетровск. - 1988. - №2. - С.101-107.
  • Шевченко М.С. Вредность сорных растений и повышение достоверности методов ее определения // Материалы 4-ой Всесоюз. Науч.-техн. конф. молодых ученых по проблемам кукурузы.- Ч.1.- Дн-ск: 1985.- С. 159-161.
  • Шевченко М.С. Оцінки можливостей мінімалізації обробітку грунту при вирощуванні кукурудзи в Степу // Вісник Полтавської ДАА.- 2002.- № 1.- С. 19-20.
  • Шевченко М.С. Бур'яни в посівах кукурудзи. Заходи та засоби урегулювання їх чисельності за нинішньої екологічної ситуації // Захист рослин.- 2000.- №12.- С.7-9.
  • Шевченко М.С. Закони та пріоритети сучасного землеробства // Бюл. Ін-т зернового госп-ва. - Дніпропетровськ. - 2003. - №20. - С.7-9.
  • Шевченко М.С., Ковтун Н.В. Єффективность протравителей семян против пузырчатой головни кукурузы на фоне применения гербицидов // Тез. пятой Всесоюзной науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов по пробл. кукурузы.- Днепропетровск.- 1987.- С. 190-191. (Особистий внесок здобувача 80%. Розробка схеми і проведення дослідів, підготовка до видання).