Баринов Едуард Федорович

Публикации

 • Баринов Е.Ф., Гринь В.К., Синяченко О.В. Спосіб прогнозування порушень центральних механізмів регуляції гонадотропоцитів гіпофізу при гіперурикемії // Патент на винахід.-№20885 А, Україна.-№96124803, 07.10.97.
 • Баринов Е.Ф., Бондаренко Н.М. Локальний контроль метаболічних реакцій суглобового хрящу // Український біохімічний журнал.- Київ, 2002.- С.127.
 • Е.Ф.Баринов, Синяченко О.В., Гринь В.К., Бондаренко Н.М., Баринова М.Е. Стан центральних механізмів регуляції кровообігу при гіперурикемії // Фізіологічний журнал.-1999.-Т.45, №1-2.-С.87-96.
 • Синяченко О.В., Баринов Е.Ф., Бондаренко Н.М., Ніколенко О.Г., Ягленко В.В.Морфогенез міжтканинних взаємовідносин суглобів прі фізичних навантаженнях і загальній гіпертермії // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні (Мат. доп. наук. конф.).- Полтава, 1996.- С. 19-20.
 • Синяченко О.В., Баринов Е.Ф., Савелова В.А., Бондаренко Н.М., Ніколенко О.Г. Морфологічна оцінка стану міжклітинного матриксу і клітин суглобових тканин з використанням поліметінових барвників // Актуальні питання морфології (Зб. наук. праць).- Тернопіль, 1996, Т. 1.- С. 21-22.
 • Баринов Е.Ф., Бондаренко Н.М., Якубенко О.Д. Роль вільнорадикального окислення ліпідів в альтерації суглобів при інтенсивному фізичному навантаженні // Фізіологічний журнал.- 1998.- №3.- С. 24.
 • Баринов Е.Ф., Бондаренко Н.М., Терещук Б.П., Ткачова О.М., Баринов О.Е. Морфогенез інтрамурального нервового апарату нирки при модулюванні дії нейротропних факторів // Актуальні проблеми морфогенезу органів ссавців і птиці, Київ. - 1999. - С. 12-13.
 • Баринов Е.Ф., Ніколенко О.Г., Бондаренко Н.М., Ткачова О.М. (Сулаєва О.М.) Структура і механізми реалізації адаптаційних реакцій у нирках щурят при гіпоосмотичних станах // Фізіологічний журнал. - 1998. - Т. 44, № 3. - с. 283.
 • Синяченко О.В., Баринов Е.Ф., Игнатенко Г.А., Федорченко О.А., Антонов А.А., Христуленко А.Л., Ананченко Н.Ю., Здиховская И.И. Остеоартроз у горнорабочих угольных шахт // Матеріали доповідей наукової конференції "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні". - Полтава. - 1996. - С. 367-368.
 • Баринов Е.Ф., Бондаренко Н.Н., Ніколенко О.Г., Волошин В.В. Залежність морфогенезу нирки при обструкції сечовода від реактивності ренін-ангіотензинової системи // Таврический медико-биол. вестник.- 2006.- Т. 9, № 9.- С. 12-15 (дисертантом особисто проведено експериментальне дослідження та оцінка динаміки розвитку запально-репаративних процесів в нирці після обструкції сечовода, провів статистичну обробку результатів дослідження).
 • Баринов Е.Ф., Волошин В.В. Морфометричний аналіз нефронів після усунення обстукції сечівника // Матеріали третьої Всеукраїнської морфологічної наукової конференції "Карповські читання".- Дніпропетровськ, 2006. - С. 11-13.