Тартаковський Едуард Давидович

Публикации

  • Тартаковський Е.Д., Фалендиш А.П. Інформаційна система оцінки технічного рівня маневрових тепловозів / Зб. наук. пр. Східноукраїн. нац.ун-т. ім. В.Даля. Технічні науки. -Луганськ: Вид-цтво СНУ ім. В.Даля, 2004. -С.129-132.
  • Грищенко С.Г., Тартаковський Е.Д., Фалендиш А.П. Методичні проблеми прискорення введення в експлуатацію нового тягового рухомого складу // Зб. наук. пр. -Харків: УкрДАЗТ, 2003. -Вип.56. -С.10-16.

Соавторы