Крижановський Ярослав Йосипович

Публикации

  • Крижановський Я.Й., Радомський О.А., Черенок Є.П., Ладоня С.Ю. Профілактика та лікування тромбозів судин при реплантації кисті та пальців // Актуальні проблеми тромбозу і порушень гемостазу в клінічній медицині: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. - Київ, 2003. - С. 48-50. (Особистий внесок дисертанта - збирання матеріалу, реабілітація пацієнтів в післяопераційному періоді, виявлення причин тромбозів судин, розробка засобів профі
  • Черенок Є.П., Крижановський Я.Й., Ладоня С.Ю. Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні дефектів тканин дистальних та середніх фаланг // Вісник ортопедії, травматології та протезування. - 2004. - Т.42, №3. - С. 64-67. (Особистий внесок дисертанта - розробка методик одноетапного первинно-відновлювального лікування постраждалих з травматичними дефектами термінальних відділів пальців із застосуванням острівцевих клап
  • Черенок Є.П., Крижановський Я.Й., Ладоня С.Ю. Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті // Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Київ, 2004. - С. 487. (Особистий внесок дисертанта - виконання оперативних втручань, збирання матеріалу, аналіз результатів, уча

Соавторы