Астахов Володимир Михайлович

Публикации

  • Астахов В.М., Свиридова В.В., Байдала В.А., Спалек А.А., Былым Г.В. Комлексная профилактика послеродовых эндометритов с учетом состояния антиоксидантной системы // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К: Фенікс. - 2000. - С. 520-522 (Провела обстеження, проаналізувала результати, обгрунтувала висновки, оформила стендову доповідь, провела дискусію).
  • Астахов В.М., Билим Г.В., Билим А.В. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок зі змішаною інфекцією генітального тракту в анамнезі // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - № 3. - С. 85-89 (Обрала напрямок дослідження, провела клініко-статистичний аналіз, зробила висновки).
  • Астахов В.М., Билим Г.В., Єгорова М.О. Стан гормональних та психовегетативних реакцій у жінок з перенесеною мікст-інфекцією генітального тракту // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - № 4. - С. 120-124 (Розробила програму дослідження, проаналізувала матеріал, обгрунтувала висновки, доповіла на науково-практичній конференції, провела дискусію).
  • Астахов В.М., Свиридова В.В., Былым Г.В. Психосоматический портрет беременных группы риска по возникновению послеродовых воспалительных заболеваний // Вопросы экспериментальной и клинической медицины / Сборник статей. Вып.<N>4</N>, Т.1. - Донецк: ДонГМУ, 2000, - С. 3-6 (Провела клініко-психологічне дослідження, взяла участь у дискусії, підготовила до друку).
  • Астахов В.М., Былым Г.В., Бацилева О.В. Новый взгляд на профилактику осложнений течения беременности, родов, послеродового периода у женщин с перенесенной микст-инфекцией генитального тракта // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - К: Абрис. - 2001. - С. 36-39 (Провела обстеження, проаналізувала отримані результати, обгрунтувала висновки, оформила стендову доповідь, провела дискусію).
  • Астахов В.М., Свиридова В.В., Былым Г.В. Этиология, патогенез, клиника, лечение и профилактика послеродового эндометрита на современном этапе // Вісник Асоціації акушерів-гінекологів України. - 2000. - № 4 (9). - С. 77-84 (Здійснила літературний пошук, проаналізувала матеріал, зробила висновки).
  • Астахов В.М., Билим Г.В., Абабкова Г.М., Свиридова В.В., Курілова В.Г. Імунний статус у жінок, які перенесли змішане інфікування генітального тракту // Вісник наукових досліджень. - 2002. - № 2. - С. 208-210 (Провела обстеження, проаналізувала зміни показників, сформулювала висновки, підготувала до друку).
  • Астахов В.М., Свиридова В.В., Байдала В.О., Билим Г.В., Погорілий М.М., Писачев С.О. Соціальні та імунологічні аспекти післяпологових та післявикидневих ендометритів у юних жінок // Буковинський медичний вісник. - 2000. - Т. 4, № 2-3. - С. 20-24 (Розробила програму дослідження, проаналізувала матеріал, зробила висновки, доповіла на науково-практичній конференції, провела дискусію).
  • Астахов В.М., Свиридова В.В., Былым Г.В. Комплексная профилактика послеродовых эндометритов с использованием ВЛОК на фоне природных биологически активных препаратов // Журнал акушерства и женских болезней. 2000. - Т. XLIX. - С. 5 (Провела клініко-лабораторне дослідження, провела дискусію, оформила тези доповіді).
  • Астахов В.М., Былым Г.В., Бледнова Е.В. Состояние иммунитета и психо-вегетативных реакций у женщин с перенесенной микст-инфекцией генитального тракта // Материалы 4-го Рос. научного форума "Охрана здоровья матери и ребенка 2002". - С. 29-30 (Провела обстеження, проаналізувала результати, оформила тези доповіді).