Довгий Ярослав Остапович

Публикации

  • Довгий Я.О., Франів А.В., Тернавська С.В. ІЧ- спектри твердих розчинів InxTl1-xJ// Вісн. Львів. ун-ту, серія фізична. -2001.- Вип.34. - С.49-52.
  • Довгий Я.О., Франів А.В., Тернавська С.В. Поляризовані ІЧ-спектри монокристалів твердих розчинів заміщення InxTl1-xJ// VI міжнародний семінар з фізики і хімії твердого тіла. Львів- Любінь Великий. 31.05.00-02.06.00. Тези семінару.-2000.- С.25.
  • Довгий Я.О., Тернавська С.В., Франів А.В. Явище автоінтеркаляції у шаруватих кристалах InxTl1-xJ// Український фізичний журнал.- 2002.- №1.- С.46-50.
  • Довгий Я.О., Тернавська С.В., Франів А.В. Фононні спектри твердих розчинів заміщення InxTl1-xJ// Фізичний збірник НТШ. -2002.-Т.5.-С.210-240.

Соавторы