Пташник Богдан Йосипович

Публикации

  • Пташник Б.Й., Симотюк М.М. Багатоточкова задача з кратними вузлами для диференціальних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 400-413.
  • Пташник Б.Й., Симотюк М.М. Багатоточкова задача для неізотропних диференціальних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 241-254.