Симотюк Михайло Михайлович

Публикации

  • Пташник Б.Й., Симотюк М.М. Багатоточкова задача з кратними вузлами для диференціальних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 3. - С. 400-413.
  • Симотюк М.М. Двоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2005.- 48, № 1.- С. 44-58.
  • Симотюк М.М. Задача з багатоточковими умовами для лінійних систем рівнянь із частинними похідними, однорідних за порядком диференціювання // Наук. Вісн. Ужгород. нац. ун-ту. - 2003. - Вип. 8. - C. 105-121.
  • Симотюк М.М. Багатоточкова задача для лінійних систем рівнянь з частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2002.- 45, № 4.- С. 107-118.
  • Симотюк М.М. Двоточкова задача для лінійних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // Наук. Вісн. Ужгород. нац. ун-ту. - 2002. - Вип. 7. - C. 96-107.
  • Симотюк М.М. Задача з двоточковими умовами для рівняння з псевдодиференціальними операторами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2000, 43, № 1. - С. 29-35.
  • Симотюк М.М. Про оцінки мір множин, на яких модуль гладкої функції обмежений зверху // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 1999.- 42, № 4.- С. 90-95.
  • Пташник Б.Й., Симотюк М.М. Багатоточкова задача для неізотропних диференціальних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 2. - С. 241-254.
  • Симотюк М.М. Багатоточкова задача для псевдодиференціальних рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2003.- 46, № 2.- С. 26-41.