Смолянець Василь Володимирович

Публикации

  • В.В. Мозговий, В.В. Смолянець, І.С. Ладиженський, О.В. Прудкий. Уточнення розрахункових температур та інтенсивності руху при розрахунках дорожнього одягу міських вулиць і доріг// Безпека дорожнього руху України. Науково-технічний збірник, №4 (19), 2004.- С.- 55-59.
  • Бесараб О.М., Онищенко А.М., Смолянець В.В., Макарчев О.О. Сучасні технології і матеріали в транспортному будівництві. // Вісник ОДАБА. - 2007. - № 25. - С. 27-36.
  • Мозговий В.В., Бесараб О.М., Смолянець В.В. Покращення якості проектів міських вулиць та доріг за рахунок оптимізації проектування дорожнього одягу // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2003, випуск №68.-Київ, Національний транспортний університет. -С. 3-11.
  • Іщенко О.М., Бесараб О.М., Смолянець В.В., Аветисян А.Г. Дослідження температурного розтріскування асфальтобетонного покриття транспортних споруд на основі натурного обстеження // Вісник ДГАСА. - 2004. - № 1 (43). - С. 196-203.
  • Мозговий В.В., Бесараб О.М., Смолянець В.В. Тріщиностійкість асфальтобетонних шарів при дії поверхневих розтягуючих напружень // Безпека дорожнього руху України. Науково-технічний збірник. - 2003.-№ 3-4.- С.114-121.
  • Мозговий В.В., Бесараб О.М., Смолянець В.В. Натурні дослідження тріщиностійкості асфальтобетонного покриття в місцях із змінним режимом навантаження та її вплив на безпеку руху // Безпека дорожнього руху України. Науково-технічний збірник. - 2003.-№ 1-2.- С.73-83.
  • Бесараб О.М., Столярова Л.В., Смолянець В.В., Аветисян А.Г. Досвід застосування дренуючого полімерасфальтобетону на основі модифікатору Елвалой-АМ // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2003, випуск №66.- Київ, Національний транспортний університет.-С. 68-78.
  • Смолянець В.В. Дослідження тріщиностійкості асфальтобетонних шарів міських вулиць і доріг // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, 2004, випуск№70. - Київ, Національний транспортний університет. - С. 22-31.