Бондаренко Герман Миколайович

Публикации

  • Мавров Г.І., Унучко С.В., Клітний А.Г., Маврова Д.І., Бондаренко Г.М., Губенко Т.В., Божко Н.О, Никитенко І.М. Деякі особливості антибактеріальної терапії урогенітальних захворювань хламідійної та змішаної етіології // Материалы международной конференции "Лекарства - человеку", Харьков 2000.- С. 60-62.
  • Мавров Г.И., Губенко Т.В., Бондаренко Г.М., Унучко С.В., Щербакова Ю.В., Олейник Л.Н. Проблемні питання профілактики, діагностики та лікування сифілісу у вагітних та дітей // Збірник наукових праць науково-практичної конференції "Діагностика, лікування та профілактика сифілісу у вагітних та дітей". - Луганськ. - 2004. - С 32-36.
  • Мавров Г.И., Бондаренко Г.М., Унучко С.В., Безрученко А.А. Псевдоанафилактическая реакция на прокаин бензилпенициллин (синдром Hoignй) // Дерматологія та венерологія. - 2002. - № 1(15). - С. 19-21.
  • Напрямки і перспективи використання відходів металургійної, гірничорудної та хімічної промисловості в будівництві / Большаков В.І., Бондаренко Г.М., Головко А.І., Зільберман О.Ю., Кривенко П.В., Невєдомський В.О., Нікіфоров О.П., Щербак С.А. -Дніпропетровськ: ПДАБА, 1998. -101 с.
  • Мавров Г.И., Унучко С.В., Бондаренко Г.М., Губенко Т.В., Никитенко И.Н., Щербакова Ю.В. Проблемные исследования в области венерологии // Дерматологія та венерологія. - 2004. - № 2(24). - С. 67-72.
  • Спосіб діагностики трихомонадної інфекції / Мавров Г.І., Нікітенко І.М., Чинов Г.П., Губенко Т.В., Бондаренко Г.М., Щербакова Ю.В., Унучко С.В.; Заявл. 26.12.2005; Опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
  • Долін В.В., Сущик Ю.Я., Бондаренко Г.М., Шраменко І.Ф., Дудар Т.В. Ієрархічні рівні системної класифікації радіаційно забруднених ландшафтів // Доп. НАН України.- 2001.- № 7.- С. 184-189.
  • Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження / Шестопалов В.М., Францевич Л.І., Балашов Л.С., Бондаренко Г.М., Гайченко В.А., Іванов Ю.О., Кашпаров В.О., Архіпов А.М., Бублясь В.М., Войцехович О.В., Давидчук В.С., Долін В.В., Кононенко Л.В., Садолько І.В., Сущик Ю.Я., Шевченко О.Л., Шраменко І.Ф., Панасюк М.І., Паскевич С.А. / за ред. Ю.О. Іванова та В.В. Доліна. - К., 2001. - 250 с.