Медведев В.Е.

Публикации

  • Венцковский Б. М., Медведев В. Е., Головко Т. С., Яроцкий Н. Е., Бурка О. А. Цветная допплерография в оценке состояния молочных желез у женщин с нейро-эндокринной генитальной патологией // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ. - 2001. - С. 92-94 (клінічні спостереження, аналіз та статистична обробка матеріалу, оформлення роботи).
  • Шалимов А. А., Хохоля В. П., Бахарев А. М., Григораш Г. А., Дрюк Н. Ф., Костылев М. В., Медведев В. Е., Никишин Л. Ф., Тарасюк Б. А. Медицинская техника в хирургии. - К.: Здоровья, 1989. - 196 с.
  • Медведев В.Е., Козаренко Т.М., Воробьева Л.И., Жесткова А.Е. Возможности трансвагинальной сонографии в диагностике опухолевых заболеваний тела матки // Перший Український конгрес фахівців з ультразвукової діагностики: Тези. 1 - 4 червня 1999 р., Київ. - К., 1999. - С. 87.
  • Козаренко Т.М., Медведев В.Е., Мазур С.Г., Доценко Ю.С., Цип Н.П Использование трансвагинальной цветной допплерографии при хориокарциноме // Ультразвукові дослідження в онкології: Тези доп. Міжнар. конгресу (м. Київ, 12-15 червня 2001 р.). - Опубл.: Променева діагностика, променева терапія. - 2001. - № 2. - С. 125-126.
  • В.Е. Медведев, Л.И.Воробьёва, Т.М. Козаренко. Информативность ультразвуковой сонографии в диагностике гиперплазии эндометрия при миоме матки // Міністерство охорони здоров'я України Українське науково - медичне товариство онкологів УНДІОР. Миколаївський обласний онкологічний диспансер. Матеріали науково - практичної конференції. - Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок. - Київ - Миколаїв. - 1997. - С. 36-37