Воробьёва Л.И.

Публикации

  • В.Е. Медведев, Л.И.Воробьёва, Т.М. Козаренко. Диагностические возможности комплексной сонографии при раке тела матки // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 1997. - Т.1. - №4. - С. 27-29.
  • В.Е. Медведев, Л.И.Воробьёва, Т.М. Козаренко. Информативность ультразвуковой сонографии в диагностике гиперплазии эндометрия при миоме матки // Міністерство охорони здоров'я України Українське науково - медичне товариство онкологів УНДІОР. Миколаївський обласний онкологічний диспансер. Матеріали науково - практичної конференції. - Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок. - Київ - Миколаїв. - 1997. - С. 36-37