Козаренко Т.М.

Публикации

  • Медведев В.Е., Козаренко Т.М., Воробьева Л.И., Жесткова А.Е. Возможности трансвагинальной сонографии в диагностике опухолевых заболеваний тела матки // Перший Український конгрес фахівців з ультразвукової діагностики: Тези. 1 - 4 червня 1999 р., Київ. - К., 1999. - С. 87.
  • Доценко Ю.С., Родзаевский С.А., Козаренко Т.М., Левковская Л.Ю. Тонкоигловая аспирационная биопсия текалютеиновых кист под контролем ультразвукового исследования // Нові технології ендоваскулярної хірургії. Інтервенційна радіологія в онкології, гепатології та гематології: Збірник наук. праць. - К., 1999. - С. 56-57.
  • Орел В.Э., Галахин К.А., Козаренко Т.М., Романов А.В., Морозов А.Б., Дзятковская Н.Н., Мельник Ю.И. Биоиеархический анализ хаоса цифрового медицинского изображения и временных сигналов механоэмиссии крови при злокачественных процесах / Евразийский конгресс по медицинской физике и инженерии: Тез. докл. 21 - 24 июня 2005 г. - М., 2005. - С. 317-318.
  • Козаренко Т.М., Медведев В.Е., Мазур С.Г., Доценко Ю.С., Цип Н.П Использование трансвагинальной цветной допплерографии при хориокарциноме // Ультразвукові дослідження в онкології: Тези доп. Міжнар. конгресу (м. Київ, 12-15 червня 2001 р.). - Опубл.: Променева діагностика, променева терапія. - 2001. - № 2. - С. 125-126.
  • Дыкан И.Н., Рогожин В.А., Левковская Л.Ю., Гордиенко К.П., Козаренко Т.М., Шайда Е.В., Иванков А.П., "Эффективность УЗИ, КТ, МРТ при нефробластомах" // Збірка наукових робіт Асоціації Радіологів України. Променева діагностика, променева терапія, / Київ, 1997, Випуск 1 , с.71 -73.
  • В.Е. Медведев, Л.И.Воробьёва, Т.М. Козаренко. Диагностические возможности комплексной сонографии при раке тела матки // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 1997. - Т.1. - №4. - С. 27-29.
  • В.Е. Медведев, Л.И.Воробьёва, Т.М. Козаренко. Информативность ультразвуковой сонографии в диагностике гиперплазии эндометрия при миоме матки // Міністерство охорони здоров'я України Українське науково - медичне товариство онкологів УНДІОР. Миколаївський обласний онкологічний диспансер. Матеріали науково - практичної конференції. - Сучасний підхід до діагностики і лікування генітального раку у жінок. - Київ - Миколаїв. - 1997. - С. 36-37