Шабатура Ю.В.

Публикации

  • Поджаренко В.О., Шабатура Ю.В., Грицюк А.М. Дослідження метрологічних характеристик вимірювального каналу для магнітогідродинамічної технології очищення води // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Автоматика, вимірювання та керування. - 2007. - №574. - С. 39-43.
  • Шабатура Ю.В., Грицюк А.М. Нова технологія магнітогідродинамічного очищення води та інформаційно-вимірювальна система для контролю його роботи // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - №5. - С. 14 - 17.
  • Поджаренко В.О., Шабатура Ю.В., Поджаренко А.В. Експериментально-теоретичний метод визначення моменту інерції тіл обертання // Вісник Хмельницького національного університету. - 2007. - №3, Т1. - С. 157 - 161.