Гиренко Т.В.

Публикации

  • Дема О.В., Коршун О.М., Горбачевський Р.В., Гиренко Т.В. Гігієнічна оцінка умов праці та ризику використання гербіцидів на основі імазетапіру для захисту бобових культур // Тези доповідей II з'їзду Токсикологів України. - Київ, 2004. - С. 85.
  • Деградація пестицидів у об'єктах агроценозу при захисті садів / В.Г. Бардов, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко, Ю.П. Яновський // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2004. - С. 583-587.
  • Хроматографічний аналіз залишкових кількостей пестицидів: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.Б. Гиренко, А.П. Виповська, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали ХІV з'їзду гігієністів України. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2004. - Т. 1. - С. 389-392.