Коршун О.М.

Публикации

  • Дема О.В., Коршун О.М., Горбачевський Р.В., Гиренко Т.В. Гігієнічна оцінка умов праці та ризику використання гербіцидів на основі імазетапіру для захисту бобових культур // Тези доповідей II з'їзду Токсикологів України. - Київ, 2004. - С. 85.
  • Деградація пестицидів у об'єктах агроценозу при захисті садів / В.Г. Бардов, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко, Ю.П. Яновський // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 2004. - С. 583-587.
  • Хроматографічний аналіз залишкових кількостей пестицидів: сучасний стан та перспективи розвитку / Д.Б. Гиренко, А.П. Виповська, О.М. Коршун, Т.В. Гиренко // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть: матеріали ХІV з'їзду гігієністів України. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2004. - Т. 1. - С. 389-392.
  • Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації новалурону у воді водойм / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, О.О. Масленко, М.М. Коршун, С.А. Омельчук // Гігієна населених місць. - Київ, 2007. - Вип. 49. - С. 88-97.
  • Еколого-гігієнічна оцінка поведінки піретроїдних інсектицидів в об'єктах агроценозу яблуневого саду / О.М. Коршун, В.Г. Бардов, С.Т. Омельчук, М.М. Коршун // Гігієна населених місць. - Київ, 2005. - Вип. 46. - С. 505-514.
  • Коршун М.М., Омельчук С.Т., Дема О.В., Салата О.В., Ткаченко І.І., Коршун О.М., Горбачевський Р.В. Гігієнічна оцінка особливостей поведінки гербіциду імазетапір в системі "ґрунт - суміжні середовища" // Гігієна населених місць. - Київ, 2003. - Вип. 41. - С. 140-141. Дисертантом сплановано та проведено лабораторний експеримент, здійснено частину санітарно-хімічних, санітарно-мікробіологічних та хроматографічних досліджень, статистичну