Слободянюк Олександр Валентинович

Публикации

  • Валюх І.В., Слободянюк О.В., Ковальська В.Б., Гранжан А.В., Сломінський Ю.Л., Ярмолюк С.М. Спектральні властивості симетричних триметинових ціанінів з -,-заміщеним поліметиновим ланцюгом при наявності нуклеїнових кислот // Журнал фізичних досліджень. - 2002. - Т. 6, № 2. - С. 236-241.
  • Гарасевич С.Г., Коренюк П.І., Слободянюк О.В., Янчук З.З. Комбінаційне розсіяння в моноізотопних тетрагональних кристалах 64ZnP2 та 114CdP2 // Тези доповідей XIII Національної школи-семінару "Спектроскопія молекул та кристалів". - Суми. - 1997. - С.28.
  • Гарасевич С.Г., Слободянюк О.В. Прояви просторової дисперсії в спектрах КРС тетрагональних гіротропних кристалів TeO2 // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. - 2001. - №2. - C.416-430.
  • Гарасевич С.Г., Коренюк П.І., Мягченко Ю.О., Осипов С.І., Слободянюк О.В. Застосування оптимізованого класичного поляриметра для визначення вмісту оптично-активних речовин в прозорих та темних розчинах // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. наук. - 1999. - №1. - С.311-321.