Кучерук В.Ю.

Публикации

 • В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, В.В.Кухарчук, О.П.Войтович, В.М.Севастьянов Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2001. - №58. - С. 138-142.
 • Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М. Войтович О.П. Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2001. - №6(39). - С. 41-45.
 • Кучерук В.Ю., Поджаренко А.В., Селезньова Р.В. Ідентифікація внутрішніх параметрів обмоток електричних машин за допомогою теорії чутливості // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія "Автоматика, вимірювання та керування". - 2000. - №389. - С. 72-81.
 • Кучерук В.Ю., Кухарчук В.В., Дудикевич В.Б., Поджаренко А.В. Методологія побудови засобів вимірювання моменту інерції роторів електричних машин // Проблеми створення нових машин і технологій. Наукові праці Кремен-чуцького державного політехнічного інституту.- Випуск 1/2000 (8). - С. 113-118.
 • Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Оцінка статичних метрологічних характеристик вимірювального перетворення добротності // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- №4. - 2000. - С. 51-54.
 • В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, О.П.Войтович, В.М.Севастьянов Точність вимірювань в системах технічної діагностики // Вісник Вінницького політехнічного інституту.-2001.-№6.-С. 41-45.
 • Установка для перевірки тахометрів /Поджаренко В.О., Кучерук В.Ю., Севастьянов В.М., Войтович О.П. (Україна) - №2003121553; Заявлено 15.12.2003; Опубл. 15.11.2004, Бюл. №11.-3с.
 • В.О.Поджаренко, В.Ю.Кучерук, В.В.Кухарчук, О.П.Войтович, В.М. Севастьянов Визначення вимог до точності вимірювань в системах технічної діагностики // Вимірювальна техніка та метрологія. - №58. - 2001.-С. 138-147.
 • Поджаренко В.О., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Джарадат Р.Х. Фазовий метод мікропроцесорного вимірювання добротності обмоток електричних машин // Вимірювальна техніка та метрологія. -1995. - №51. -С.19-21.
 • Поджаренко В.А., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю. Автоматизированная система измерения и контроля параметров электродвигателей // Матер.НТК стран СНГ «Контроль и управление в технических системах». -Винница. -1992. -С.124-125.
 • Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Білинська М.Й. Оцінка статичних метрологічних характеристик ВК зусилля // Наукові праці ДонДТУ. Серія Обчислювальна техніка та автоматизація. - Донецьк: ДонДТУ, 2001. - №25. - С. 260 - 268.
 • Петрук В.Г., Поджаренко В.А., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю.,Овчинников С.С. Компьютерно-измерительная система диагностики онкопаталогий // Матер. НТК с междунар. участ. "Приборостроение-92". - Винница-Керчь. - 1992. - С.74.
 • Поджаренко В.А., Петрук В.Г., Кухарчук В.В., Кучерук В.Ю., Овчинников В.С. Компьютерно-измерительная система для комплексных медицинских исследований // Матер. НТК стран СНГ "Измер. техн. в технол. процессах и конверсии производств". - Хмельницкий: ТУП. - 1992. - С.97.