Гудивок Я.С.

Публикации

  • Шеремета Л.М., Гудивок Я.С., Ляпунов М.О. Вивчення нової мазі з антиоксидантом в умовах експерименту при локальних променевих ураженнях шкіри // Праці науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Української Фармацевтичної академії "Досягнення сучасної фармації в медичну практику".- Харків.-1996.- С.374-375.
  • Шеремета Л.М., Гудивок Я.С. Експериментальне вивчення нової мазі з антиоксидантом для лікування опіків // Ліки.- 1998.-№2.- С.69-72.