Поджаренко А.В.

Публикации

  • Поджаренко В.О., Шабатура Ю.В., Поджаренко А.В. Експериментально-теоретичний метод визначення моменту інерції тіл обертання // Вісник Хмельницького національного університету. - 2007. - №3, Т1. - С. 157 - 161.
  • Поджаренко В.О., Поджаренко А.В., Севастьянов В. М. Дослідження тахометричних перетворювачів у динамічному режимі // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2004, - Т.1/<N>60</N>, Ч.1, №2. - С. 101-103.
  • Кухарчук В.В., Поджаренко А.В., Кухарчук Г.В. Математична модель вимірювального перетворення динамічного моменту електричних машин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. -1998. -№3 . -С.63-70.
  • Кучерук В.Ю., Поджаренко А.В., Селезньова Р.В. Ідентифікація внутрішніх параметрів обмоток електричних машин за допомогою теорії чутливості // Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія "Автоматика, вимірювання та керування". - 2000. - №389. - С. 72-81.
  • Кучерук В.Ю., Кухарчук В.В., Дудикевич В.Б., Поджаренко А.В. Методологія побудови засобів вимірювання моменту інерції роторів електричних машин // Проблеми створення нових машин і технологій. Наукові праці Кремен-чуцького державного політехнічного інституту.- Випуск 1/2000 (8). - С. 113-118.