Козловський А.В.

Публикации

  • Кухарчук В.В., Козловський А.В., Поджаренко В.О. Розробка математичної моделі для метрологічної атестації засобу контролю пускового моменту // Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет "Львівська політехніка"). - 1999. - №55. - С.171-177.
  • Кухарчук В.В., Козловський А.В. Моделювання динамічних характеристик вимірювального перетворювача мінімального пускового моменту // Сборник трудов МНТК «Приборостроение - 97» Приложение к Всеукраинскому научно-техническому журналу «Вибрации в измерительной технике».-Том 1. - Винница-Симеиз.- 1997. -С.139-144.