Баженов Олександр Львович

Публикации

  • Баженов О.Л. Пониззя і Болохівська земля //Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 червня 2004 р. - Київ; Хмельницький; Кам'янець-Подільський; Старокостянтинів, 2004. - С. 79-83.
  • Баженов О.Л. Глибівське городище ІХ-ХІ ст. на р. Калюс у системі оборонних споруд Середнього Подністров'я //Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Збірник науково-краєзнавчих праць. - Київ; Дунаївці; Кам'янець-Подільський: К-Под. держ. пед. ун-т, ін форм.-вид. Відділ, 2000. - Вип. 2. - С. 84-87.
  • Баженов О.Л. Глибівське давньоруське городище ІХ-ХІ ст. в Середньому Подністров'ї //Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. Т. 8(10). - Кам'янець-Подільський, 2002. - С. 191-196.
  • Баженов О.Л. Щодо формування території Пониззя в ІХ-ХІІІ ст. // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчної конференції. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2004. - С. 134-144.
  • Баженов О.Л. Військово-політичні події на Пониззі в ХІІ-ХІІІ ст. // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2004. - Т.13. - С.37-48.
  • Баженов О.Л. Духовна культура населення давньоруського Пониззя //Освіта, наука, культура на Поділлі: Збірник наукових праць. Т. 3. - Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2003. - С. 88 -109.
  • Баженов О.Л. Тиверці та уличі за літописними повідомленнями //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). - Чернівці, 2001. - С. 241-245.
  • Баженов О.Л. Розвиток торгівлі в регіоні Середнього Подністров'я в ІХ-ХІІІ ст. //Питання стародавньої те середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). - Чернівці: Золоті литаври, 2002. - Т. І. - С. 68-73.
  • Баженов О.Л. Вплив торгівлі на формування міст в Середньому Подністров'ї (ІХ-ХІІІ ст.) //Давня і середньовічна історія України: Історико-археологічний збірник на пошану Іона Винокура з нагоди 70-річчя. - Кам'янець-Подільський: Ін форм.-вид. відділ К-Под. держ. пед ун-ту, 2000. - С. 248-251.
  • Баженов О.Л., Баженов Л.В. Середнє Подністров'я в наукових дослідженнях ХІХ-ХХ ст. //Матеріали ІV Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. - Чернівці: Золоті литаври, 2001. - С. 162-166. (Особисто автору належить 53% - С. 162-164).

Соавторы