Кокозей Володимир Миколайович

Публикации

  • Скопенко В.В., Бойко А.Л., Поліщук В.П., Кокозей В.М., Рижкова А.Е., Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П., Харіна А.В., Маханкова В.Г., Васильєва О.В. Вплив гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами на інфекційну активність вірусів// Тези III Міжнародної конференції "Біоресурси та віруси"-11-15 вересня, 2003.-Київ,- Україна.- ст.21-23.
  • Рижкова А.Є., Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Тивончук Т.П., Харіна А.В., Кокозей В.М., Васильєва О.Ю., Маханькова В.Г., Бойко А.Л., Скопенко В.В. Антивірусна дія різнометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами, одержаних прямим синтезом, в умовах in vitro // Бюллетень інституту сільськогосподарської мікробіології УААН. - 2000. - № 7. - С. 38-39.
  • Філінська О.М., Рибальченко Т.В., Островська Г.В., Кокозей В.М., Маханькова В.Г., Яблонська С.В., Лозовий В.П., Рибальченко В.К. Екто-АТФазна та Mg2+,Са2+-АТФазна активності плазматичних мембран гепатоцитів щурів за умов дії гетерополіядерних Cu(II)/Co(III) комплексів з діетаноламіном // Доповіді НАН України. - 2006. - № 3. - С. 173-175. (Здобувачем досліджено активність мембранозв'язаних ферментів, проведено статистичну обробку та
  • Патент № 51007 А, Україна, МПК C01G1/ Спосіб прямого темплатного синтезу гетерометалевих комплексів / Кокозей В.М., Шевченко Д.В., Прима О.В., Петрусенко С.Р. (Україна); № 2001117948; Заявл. 21.11.2001; Опубл. 15.11.2002; Бюл. №11 (Вивчення умов утворення та розробка способу прямого темплатного синтезу гетерометалевих комплексів, оформлення заявки на патент).