Надворний Микола Миколайович

Публикации

  • Надворний М.М., Ворохта Ю.М. Вплив сольового складу питних вод на здоров'я населення // Вісник морської медицини. - 2006. - №1-2. - С. 40-46 (формулювання мети та завдань, огляд літератури, статистична обробка, оформлення статті до друку).
  • Надворний М.М., Ворохта Ю.М., Михайленко В.Л. Роль водного фактора у забезпеченні фізіологічних потреб організму в ессенціальних мінеральних речовинах // Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2005. - т. 9, №2. - С. 207-210 (літературний огляд, анкетування населення, статистична обробка, формулювання висновків).
  • Засипка Л.Г., Надворний М.М., Кілдишова Г.М., Ворохта Ю.М. Санітарний стан водопостачання, каналізування населених місць Одеської області та водоймів в місцях водокористування населення // Матеріали науково-практичної конференції "Гігієнічні проблеми півдня України", присвяченої 100-річному ювілею кафедри загальної гігієни Одеського державного медичного університету (1903-2003 рр.), Одеса - 2003. - С. 261-267 (статистична оброб
  • Колоденко В.О., Надворний М.М., Ніков П.С., Руденко Ю.С., Ворохта Ю.М. Медико-географічне відображення умов водопостачання населення Одеської області на прикладі визначення сольового складу питних вод. // Одеський медичний журнал, 2003. - №1. - С. 93-95 (літературний огляд, аналіз даних, підготовка статті до друку, формулювання висновків).
  • Колоденко В.О., Надворний М.М., Ніков П.С., Руденко Ю.С., Ворохта Ю.М. Твердість води і деякі показники здоров'я населення // Вісник морської медицини. - 2002. - №4 - С. 57-59 (огляд літератури, статистична обробка, картографування, формулювання висновків).