Корнацький Василь Михайлович

Публикации

  • Стан здоров'я народу України у зв'язку із хворобами системи кровообігу та можливі шляхи його покращання: Аналітично-статистичний посібник / Під редакцією В.М. Коваленка підгот. В.М. Корнацький, Т.С. Манойленко, О.І. Прокопишин, О.М. Шевченко. - К., 2004. - 124 с. Самостійно підготувала розділ Обгрунтування оптимальної вартості фармакотерапії захворювань серцево-судинної системи - с. 40-60.
  • Корнацький В.М., Шевченко О.М. Обгрунтування моделі фінансування кардіологічної допомоги // Український кардіологічний журнал. - 2004. - № 4. - С. 81-84. Самостійно проводила розрахунок вартості медикаментозного лікування кардіологічних хворих згідно стандартів надання медичної допомоги, підготувала статтю до друку.