Таран Олександр Володимирович

Публикации

  • Таран О.В. Деякі аспекти визначення стратегії управління ризиками підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2003. - №3. - С. 34-37.
  • Таран О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. Харків: Константа. - 2004. - 108 с.
  • Таран О.В. Інформаційна невизначеність як особливість розвитку методів ризик-менеджменту // Вісник Української академії банківської справи. - 2004. - №2(17). - С. 96-99.
  • Таран О.В. Методичні зауваження щодо оцінки загального ризику діяльності підприємства у фінансовій сфері // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2003". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - Т. 28. - С. 39-40.
  • Таран О.В. Загальні аспекти ризик-менеджменту як складової механізму управління економічними процесами // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Економіка підприємства: проблеми теорії та практики". - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - Т.ІІ. - С. 68-69.
  • Васюренко О.В., Таран О.В. Моделі впливу ризикоформуючих чинників на фінансові результати економіки регіонів // Вісник НБУ. - 2004. - №11. - С.16-20.