Чебан Олег Васильович

Публикации

  • Чебан О.В. Особливості будови газових родовищ Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і напрямки їх до розвідки // Геологія і геохімія горючих копалин. - 2000. - № 4. - С. 106-109.
  • Іщенко О.М., Чебан О.В., Неспляк Ю.М. Аналіз зіставлення величин запасів газу, підрахованих різними методами (на прикладі газових покладів нижньосарматського віку північно-західної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину) // Питання розвитку газової промисловості України (Збірник наукових праць). - Харків : УкрНДІГаз. - 2002. - Випуск ХХХ. - С. 207-212. (Особистий внесок - оцінка дренованих запасів газу методом пад

Соавторы