Гжегоцький Мечислав Романович

Публикации

  • Модельні дослідження участі оксиду азоту, простаноїдів та глікокон'югатів епітеліального бар'єру стравоходу в езофагопротекції / О.С. Заячківська, М.Р. Гжегоцький, З. Слівовський, Т. Бжозовський, С.Я. Контурек, О.Р. Джура, А.М.Ященко // Лікарська справа. - 2006. - №7. - С.35-41. (Дисертант брала участь в розробці концепції, плануванні і виконанні експериментальної частини, підготувала статтю до друку).
  • Фізіологічні механізми впливу мелатоніну як гепатопротектора за умов стрес-індукованих уражень / О.С. Заячківська, О.М. Гаврилюк, І.О. Нєктєгаєв, О.І. Терлецька, С.М. Ковальчук, Л.В. Паніна, М.Р. Гжегоцький // Вісник наукових досліджень. - 2006. - № 3. - С. 101-105. (Дисертант визначила мету роботи, спланувала і виконала експериментальну частини, проаналізувала одержані результати, обґрунтувала висновки, підготувала статтю до друку).
  • Коник У.В., Гжегоцький М.Р., Терлецька О.І. Деякі біохімічні механізми хронічної фтористої інтоксикації // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей'. - Полтава, 2000. - С. 26-27.
  • Коник У.В., Козак Л.П., Гжегоцький М.Р., Мельник О.І., Кобилінська Л.І., Ковальчук С.М., Де Агіар Даніель А.М. Вплив малих доз випромінювання на різні ланки кисеньзалежного метаболізму експериментальних тварин // Матеріали VIII конгр. світової федерації укр. лікар. товариств. - Львів-Трускавець, 2000. - С. 458-459.
  • Коник У.В., Гжегоцький М.Р., Ковалишин В.І., Ковальчук С.Н., Козак Л.П., Паніна Л.В., Чаговець Є.Ф., Паньків А.Ю. Ультраструктура печінки білих щурів з хронічною фтористою інтоксикацією за умов сумісної дії імпульсного гіпокичного тренування та олії амаранту //Тези доп. ІІІ з'їзду Українського біофізичного товариства (Львів, 8-11 жовтня 2002 р.). - Львів, 2002. - С. 260.
  • Гжегоцький М.Р., Коник У.В., Ковальчук С.М., Сапожак М.А. Особливості впливу олії амаранту та імпульсного гіпоксичнго тренування бінарної дії фтористої інтоксикації та іонізуючого випромінювання за низьких доз // Укр. біохім. журн. - 2002. - Т. 74, № 4б (додаток 2). - С. 224-225.
  • Коник У.В., Гжегоцький М.Р., Ковальчук С.М. Метаболічні ефекти олії амаранту та імпульсного гіпоксичного тренування за умов дії фтористої інтоксикації та малих доз радіації // Фізіол. журн. - 2002. - № 6. - С. 79-84.
  • Гжегоцький М.Р., Коник У.В., Ковальчук С.М., Паніна Л.В. Система підвищення адаптивного потенціалу за умов бінарної дії іонізуючого випромінювання та фтористої інтоксикації // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я №151. - Київ, 2002. - 3 с.
  • Коник У.В., Козак Л.П., Гжегоцький М.Р., Терлецька О.І. Метаболічні критерії оцінки бінарної дії іонізуючого випромінювання та фтористої інтоксикації // Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія. - 2001. - № 4. - С. 7-11.
  • Коник У.В., Козак Л.П., Гжегоцький М.Р., Тимочко М.Ф. Кисеньзалежні реакції при фтористій інтоксикації // Наук.-техн. Бюл. Інс-ту землеробства і біол. тварин, Львів. - 1999. - С. 194-196.