Тимочко Михайло Федорович

Публикации

  • Тимочко М.Ф., Алексевич Я.И., Кобылинская Л.И., Коваленко Е.А. О роли свободных радикалов в регуляции кислородного гомеостаза при регионарной гипоксии // Кислород и свободные радикалы: Материалы междунар. симп. - Гродно, 1996. - С.27-28.
  • Ковальчук С.М., Мартинюк В.Б., Боднарчук Т.В., Тимочко М.Ф. Вплив хронічного введення адріаміцину на перекисні процеси і функціональний стан серця щурів // I Конгрес світової федерації українських фармацевтичних товариств. Тези допов. -Львів, 1994. - С. 333 - 334.
  • Ковальчук С.М., Тимочко М.Ф., Тимочко І.Ф., Мартинюк В.Б., Терлецька О.І. Функціональні та метаболічні зміни міокарда експери-ментальних тварин у ранні строки після кардіотоксичного впливу адріаміцину // Експериментальна та клінічна фізіол. та біохімія. -1997. -Т.2. - С.168-173.
  • Тимочко М.Ф., Алексевич Я.І., Бобков Ю.Г., Ковальчук С.М. Фармакологічна модификація життєздатності тварин в умовах гіпоксії // Лікарський вісник. - 1991. - 38. №1. - С. 34 - 37.
  • Тимочко М.Ф., Терлецька О.І., Ковальчук С.М., Козак Л.П., Паніна Л.В. Інтегративні біохімічні тести в оцінці спрямованості патологічного процесу // VIII Конгрес Світової Федерації Українських лікарських товариств. Тези допов. - Львів, 2000. - С. 458-459.
  • Коник У.В., Козак Л.П., Сидор І.І., Тимочко М.Ф. Особливості метаболічних порушень і характер змін вегетативного гомеостазу при дії малих доз радіації // Медична хімія. - 1999. - Т. 1, № 1. - С. 56-59.
  • Коник У.В., Козак Л.П., Гжегоцький М.Р., Тимочко М.Ф. Кисеньзалежні реакції при фтористій інтоксикації // Наук.-техн. Бюл. Інс-ту землеробства і біол. тварин, Львів. - 1999. - С. 194-196.