Толочко Валентин Михайлович

Публикации

  • Толочко В.М., Пестун И.В. Исследование стратегии маркетинга аптечных предприятий.//П'ятий з'їзд фармацевтів України: Тез. Доп.-Харків, 1999.-с.118.
  • Пестун І.В., Толочко В.М. Формування асортименту лікарських засобів з урахуванням економічних чинників // Ліки України.-2000.-№4.-С.10-13 (особистий внесок здобувача -- проведені експериментальні дослідження, вивчено економічну ефективність асортименту ЛЗ в аптечній мережі, написана стаття).
  • Толочко В.М., Пестун І.В., Лазарєв М.І. Моделювання асортименту лікарських засобів в аптечних закладах (методичні рекомендації).- Х.-2001.-23с.
  • Пестун І.В., Толочко В.М. Маркетингові дослідження суб'єктів фармацевтичного ринку: виробник-оптова фірма-аптека (методичні рекомендації).-Х.: 2000.-27с.
  • Толочко В.М., Пестун І.В. Особливості формування асортименту лікарських засобів аптечних підприємств в умовах ринку // Фармац. журн.-1998.-№4.-С.25-28 (особистий внесок здобувача - проведені експериментальні дослідження, вивчено структуру асортименту ЛЗ в аптеках, написана стаття).
  • Толочко В.М., Пестун И.В. Анализ маркетинговой стратегии аптеки // Провизор.-1999.-№13.-С.17-19 (особистий внесок здобувача -- проведені експериментальні дослідження, визначено сучасні маркетингові стратегії аптек шляхом опитування керівників, написана стаття).
  • Толочко В.М., Пестун И.В. Оптимизация ассортимента лекарственных средств в аптеках // Актуальні проблеми фармацевтичного маркетингу: наук.-практ. конф.- Харків: Основа, 1999.-С.64-66.

Соавторы