Савченко Олександр Володимирович

Публикации

  • Лизогуб В.Г., Савченко О.В., Плискевич Д.А., Чумак А.А. Влияние 1-адреноблокады на клиническое течение, иммунный статус и липидный спектр плазмы крови у больных ишемической болезнью сердца// Лікарська справа. - 2000. - № 3-4. - С. 31-34 (автор забезпечував підбір та аналіз літературних джерел, підбір та обстеження хворих, проводив аналіз отриманих результатів).
  • Лизогуб В.Г., Савченко О.В., Дикуха І.С., Чумак А.А. Динаміка імунологічних показників у хворих на ІХС під впливом курсового лікування доксазозіном// Лікарська справа. - 2003. - № 5-6. - С. 85-89 (автор забезпечував підбір та аналіз літературних джерел, підбір та обстеження хворих, проводив аналіз отриманих результатів).
  • Лизогуб В.Г., Савченко О.В., Завальська Т.В., Долинна О.В., Бондарчук О.В. Характеристика електричної нестабільності серця у хворих зі стабільною стенокардією та у хворих з різним перебігом нестабільної стенокардії// Матеріали пленуму асоціації кардіологів України "Порушення ритму серця: сучасні підходи до лікування". - 2005. - С. 57-58 (автор допомогав у підборі хворих, проведенні їх інструментального обстеження).
  • Деклараційний патент на винахід № 48784А. Лизогуб В.Г., Савченко О.В., Дикуха І.С. Спосіб діагностики кардіального синдрому Х. - 15 липня 2002 (автор самостійно оформляв заявку на винахід).
  • Деклараційний патент на винахід № 47936А. Савченко О.В., Дикуха І.С. Спосіб діагностики вазоспастичної форми ішемічної хвороби серця. - 15 липня 2002 (автор самостійно оформляв заявку на винахід).
  • Деклараційний патент на винахід № 17641/А. Лизогуб В.Г., Савченко О.В., Дикуха І.С. Спосіб діагностики вазоспастичної форми ішемічної хвороби серця. - 18 серпня 2003 (автор самостійно оформляв заявку на винахід).