Макаренко Микола Васильович

Публикации

  • Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Кравченко О.К., Хоменко С.М., Василенко О.М., Корольов В.В. Динаміка функції уваги та її зв'язок з індивідуально-типологічними властивостями нервових процесів у людей зрілого та похилого віку // Фізіологічний журнал. - 2000. - Т.46, №1. - С. 75-81.
  • Кравченко О.К., Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Вікова динаміка пам'яті у людей зрілого та похилого віку і її зв'язок з функціональною рухливістю основних нервових процесів // Вісник Черкаського державного університету. Серія природничі науки. - Черкаси. - 1998. - Вип.5. - С. 97-102.
  • Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Давидова О.М., Кравченко О.К., Харченко Д.М. Функціональна рухливість та сила нервових процесів в онтогенезі людини // Фізіологічний журнал (матеріали XV з'їзду фізіол. товариства). - 1998. - Т.44, №3. - С. 316-317.