Луговський Олександр Федорович

Публикации

 • Луговський О.Ф. Отримання дрібнодисперсного аерозолю шляхом ультразвукового диспергування // Вестник Национального технического университета Украины "КПИ". Машиностроение.- 1999. - Вип. 34. - С. 193-202.
 • Луговський О.Ф., Мартинюк Д.Я. Експериментальне дослідження дисперсних характеристик аерозолів дифракційним методом // Вестник Национального технического университета Украины "КПИ". Машиностроение. - 2002. - Вип. 42. - Том 1. - С. 118-121. (Автором виконаний підбор матеріалу, зроблений аналіз існуючих методів дослідження, обгрунтовані переваги оптичного дифракційного методу, сплановані експерименти, здійснено наукове керівництво магі
 • Луговський О.Ф., Чорний В.І., Єременко О.І., Мачуський Є.А., Мовчанюк А.В. Ультразвукова обробка палива як шлях підвищення економічності і довговічності двигуна внутрішнього згоряння. // Современные технологии ресурсоэнергосбережения. Труды 1-ой международной конф. - Партенид. - 1997. - Вып. 2. - С. 88-91. (Автором показані існуючи варіанти систем підготовки паливної суміші до ДВЗ, проаналізовані способи підвищення
 • Луговський О.Ф. Методика розрахунку ультразвукового кавітаційного апарата з проточною камерою // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2003. - № 1 (27). - С. 50-56.
 • Луговський О.Ф., Чорний В.І. , Єременко О.І. Підвищення ефективності двигуна внутрішнього згоряння за рахунок ультразвукової дообробки палива // Сучасні технології в аерокосмічному комплексі. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. - 1997. - С. 169-171. (Автором проведений аналіз способів підготовки паливно-повітряної суміші для двигунів, наведені переваги та можливості застосування ультразвукового розпилювання, з
 • Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Чорний В.І. Проблеми побудови багатоточкових систем ультразвукового розпилення рідини // Вибрации в технике и технологиях. - 2003. - № 3 (29). - С. 3-8. (Автором сформульована проблема та вказані напрямки її вирішення, запропонований підхід до аналізу варіантів підключення диспергаторів, запропонована методика проектування систем розпилювання великої продуктивності, розроблені рекомендації та висновки).
 • Луговський О.Ф. Аналітична модель процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2002. - № 3 (23). - С. 53-58.
 • Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Чорний В.І. Дослідження кавітаційного поля в циліндричній камері з ультразвуковими випромінювачами на утворюючій поверхні // Промислова гідравліка і пневматика. - 2004. - № 1 (3). - С. 35-38. (Автором запропонована математична модель циліндричної кавітаційної камери, складена програма аналітичного дослідження, спроектована експериментальна установка, прийнято участь в проведені експериментів та аналітичн
 • Луговський О.Ф., Пижиков Ю.О., Сідий О.М. Аналітичне дослідження процесу транспортування рідини в щілині з хвилею деформації, що біжить // Вісник Черкаського державного технологічного університету. - 2004. -№ 2. - С. 47-52. (Автором написана математична модель процесу, розроблена програма аналітичного дослідження, розроблена конструкція експериментальної установки, здійснено наукове керівництво магістром при виконанні комп'ютерного моделюва
 • Луговський О.Ф. Аналітичне дослідження процесу ультразвукового розпилення в тонкому шарі за допомогою енергетичної моделі // Технологические системы. Серия "Научные разработки и результаты исследований". - 2002. - Вип.1, № 2(13)/2002. - С. 126-130.
 • Луговський О.Ф. Аналітичне дослідження кулькового рідинного дозатора з ультразвуковим збудженням // Промислова гідравліка і пневматика. - 2003. - № 1. - С. 29-33.
 • Луговський О.Ф. Перенос рідини в щілині з хвилею деформації, що біжить // Вестник Национального технического университета Украины "КПИ". Машиностроение. - 2001. - Вип. 41. - С. 14-19.
 • Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Чорний В.І. Особливості проектування ультразвукових кавітаційних камер обмеженого об'єму, що утворені плоскими поверхнями // Вестник Национального технического университета Украины "КПИ". Машиностроение. - 2003. - Вип. 44. - С. 228-233. (Автором складена математична модель кавітаційної камери обмеженого об'єму, спроектована експериментальна установка, прийнято участь в проведенні експериментів та ана