Третяк Антон Миколайович

Публикации

  • Третяк А.М., Козьмук П.Ф. Особливості формування земельних відносин і приватизації земель в населених пунктах //Проблеми приватизації та охорони земель в Карпатському регіоні України в умовах здійснення земельної реформи: Мат. регіон. наук.-виробн. конф. - Чернівці, 1996. - С. 29-37. - 1,0 друк. арк., в т.ч. особисто - 0,5 друк. арк.
  • Третяк А.М., Козьмук П.Ф. Напрями формування земельних відносин в населених пунктах //Проблеми сучасного стану та розвитку земельних відносин в Україні: Тези міжнар. наук.-практ. конференції, 14-17 травня 1997 р. - К., 1997. - С. 56-57. - 0,2 друк. арк., в т.ч. особисто - 0,1 друк. арк.