Козьмук Петро Федорович

Публикации

  • Третяк А.М., Козьмук П.Ф. Особливості формування земельних відносин і приватизації земель в населених пунктах //Проблеми приватизації та охорони земель в Карпатському регіоні України в умовах здійснення земельної реформи: Мат. регіон. наук.-виробн. конф. - Чернівці, 1996. - С. 29-37. - 1,0 друк. арк., в т.ч. особисто - 0,5 друк. арк.
  • Козьмук П.Ф., Гончар О.Д. Тимчасові методичні рекомендації щодо проведення робіт по виготовленню Державних актів на право приватної власності, постійного користування землею та договорів на право тимчасового користування. - Чернівці, 1997. - 27 с. - 1,7 друк. арк., в т.ч. особисто - 1,4. друк. арк
  • Козьмук П.Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах //Землевпорядний вісник. - 1999. - №2. - С. 31-33. - 0,3 друк. арк.
  • Третяк А.М., Козьмук П.Ф. Напрями формування земельних відносин в населених пунктах //Проблеми сучасного стану та розвитку земельних відносин в Україні: Тези міжнар. наук.-практ. конференції, 14-17 травня 1997 р. - К., 1997. - С. 56-57. - 0,2 друк. арк., в т.ч. особисто - 0,1 друк. арк.
  • Лоїк Г.К., Козьмук П.Ф. Реформування земельних відносин в населених пунктах України //Землевпорядний вісник. - 1998. - №4. - С. 19-20. - 0,3 друк. арк., в т.ч. особисто - 0,1 друк. арк.
  • Козьмук П.Ф. Проблеми реформування земельних відносин в містах //Проблеми приватизації та охорони земель в Карпатському регіоні України в умовах здійснення земельної реформи: Мат. регіон. наук.-виробн. конф. - Чернівці, 1996. - C. 24-28. - 0,3 друк. арк.
  • Козьмук П.Ф. План земельно-господарського устрою як правова основа формування земельних відносин в містах //Землевпорядний вісник. - 1999. - №1. - С. 51-54. - 0,5 друк. арк.