Бугайов Василь Дмитрович

Публикации

  • Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин / Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. // Корми і кормовиробництво. Міжвід. темат. наук. зб. - 2006. - Вип. 58. - С. 84-90. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь - 40 %).
  • Бугайов В.Д., Чернуський В.В., Вишневська О.В. Вихідний матеріал для селекції лядвенцю рогатого в умовах Полісся України// Корми і кормовиробництво .- 2001.-№47.-С.69-72.(наукове обгрунтування, закладка та проведення польових дослідів, статистична обробка й узагальнення даних, написання статті).
  • Бугайов В.Д., Чернуський В.В., Чернуська Т.А., Вишневська О.В. Лядвенець рогатий як альтернативний та доповнюючий бобовий компонент на культурних пасовищах//Корми і кормовиробництво .- 1998.-№45.-С.192-193. (наукове обгрунтування, закладка та проведення польових дослідів, статистична обробка й узагальнення даних, написання статті).