Горлей Петро Миколайович

Публикации

  • Горлей П.М., Рождественська М.Г., Скицько А.І., Солончук Л.С. Температурна та концентраційна залежності теплових характеристик носіїв у телурі // Науковий вісник Чернівецького університету. 1998. Вип.40.- С.36-39.
  • Горлей П.М., Горлей П.П., Рождественська М.Г. Дослідження процесів самоорганізації в телурі при наявності дрейфової нестійкості // Матеріали наук. конф. викладачів, співробітн. та студентів, присв. 120-річчю заснування ЧДУ, 4-6 травня 1995 р.- т. 2.- с.19
  • * Горлей П.М., Горлей П.П., Чупира С.М. Трансформація станів нестаціонарної електронної підсистеми в умовах фоторефрактивного Ганн-ефекту // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. - 2006. - № 1. - C. 23-28.
  • Горлей П.М. Парфенюк О.А Илащук М.И., Николаевич И.В. Легирование теллурида кадмия германием, оловом и свинцом // Неорганические материалы - 2005. - Т.41, №12. - С.1-5.