Смалиус Володимир Михайлович

Публикации

  • Порівняння технологій виробництва кормів за показниками біоенергетичної оцінки / Кулик М. Ф., Підпалий І. Ф., Смалиус В. М. та ін. // Сучасні проблеми біології, ветеринарної медицини, зооінженерії та технологій продуктів тваринництва: Зб. статей міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 9-11 жовтня 1997 р.). - Львів, 1997. - С. 517-518.
  • Вдосконалення технологій зберігання та використання зерна / Кулик М. Ф., Бабич А. О., Засуха А. А., Калетник Г. М., Атаманюк В. Д., Кавун О. Ф., Смалиус В. М. та ін. / Під ред. М. Ф. Кулика та ін. - Вінниця, 1996. - 226 с.
  • Біоенергетична оцінка кормів за молочною продуктивністю корів / Кулик М. Ф., Засуха Т. В., Підпалий І. Ф., Смалиус В. М. та ін. // Вісник аграрної науки. - 1998. - № 9. - С. 4.
  • Методика біоенергетичної оцінки технологій виробництва продукції тваринництва і кормів / Кулик М. Ф., Бабич А. О., Семенчук В. М., Смалиус В. М. та ін. - Вінниця, 1997. - 54 с.