Гончар Михайло Васильович

Публикации

  • Гончар М.В., Майдан М.М., Сибірний А.А. Клітини безкаталазного мутанта Hansenula polymorpha як аналітичний елемент при тестуванні алкоголю в біологічних рідинах // Тези доп. на І установчому (VIII) з'їзді УМТ (Одеса, 1993).- Мікробіол.журн.- 1994.- т. 56.- С.100-101.
  • Майдан Н.Н., Гончар М.В., Сибирный А.А. Окисление экзогенного формальдегида в клетках метилотрофных и неметилотрофных дрожжей // Биохимия.- 1997.- т.62, N6.- с.744-749.