Майдан Микола Миколайович

Публикации

  • Гончар М.В., Майдан М.М., Сибірний А.А. Клітини безкаталазного мутанта Hansenula polymorpha як аналітичний елемент при тестуванні алкоголю в біологічних рідинах // Тези доп. на І установчому (VIII) з'їзді УМТ (Одеса, 1993).- Мікробіол.журн.- 1994.- т. 56.- С.100-101.