Орлов Олександр Олександрович

Публикации

 • 5 Орлов О.О., Трубенко О.М., Кахнич М.М. Метод математичної обробки тріщинуватості гірських порід //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. - 1999. - Вип.36. Том 1. - С. 53 - 57.
 • Калетник М.М., Краснов В.П., Орлов О.О., Ірклієнко С.П., Мазепа М.Г., Приступа Г.К. Деякі методичні аспекти вивчення забруднення лісових екосистем радіонуклідами // Лісовий журнал. - 1995. - № 2. - C. 5-8.
 • Краснов В.П., Орлов О.О., Ірклієнко С.П., Мазепа М.Г., Приступа Г.К. Зміна активності цезію-137 в деревині сосни звичайної після переробки // Лісовий журнал. - 1993. - № 1. - С. 11-12.
 • Краснов В.П., Ірклієнко С.П., Орлов О.О., Приступа Г.К., Шелест З.М., Заворотнюк Г.А. Особливості накопичення радіоцезію сосною звичайною в насадженнях різних вікових груп // Звягель древній і вічно молодий. - Новоград-Волинський - 1995. - С. 209.
 • Орлов О.О., Ірклієнко С.П., Турко В.М., Дмитренко О.Г., Іванюк І.Д. Порівняльна оцінка інтенсивності акумуляції 137Cs та 90Cr різними деревними породами в Поліссі України // Вісник ДАДУ, № 2. Житомир. 2000. - С. 157-167.
 • Орлов О.О., Ірклієнко С.П., Долін В.В., Сущик Ю.Я., Шраменко І.Ф.,Кононенко Л.В., Прищепа О.Л. Балансовий підхід до радіогеохімічних досліджень автореабілітаційних процесів у лісових екосистемах // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України: Наук.-тех.зб. - Житомир, 2001. - Вип. 2 (8). - С. 10-25.
 • Краснов В.П., Турко В.М., Орлов О.О., Ірклієнко С.П., Курбет Т.В. Вміст 137Cs у недеревній продукції лісів України за даними багаторічного моніторингу в місцях випасу приватної худоби, заготівлі грибів та ягід навколо населених пунктів // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України / Наукові праці Поліської ЛНДС. - Житомир: Волинь-1999. - Вип. 6. - С. 7-11.
 • Орлов О.О., Курбет Т.В., Дмитренко О.Г. Щільність радіоактивного забруднення грунту у системі взаємопов'язаних ландшафтів в умовах дюнного рельєфу Українського Полісся // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України: Наукові праці. - Вип. 4 (10). - Житомир: Волинь, 2004. - С. 12-22.
 • Орлов О.О., Курбет Т.В., Каліш О.Б., Прищепа О.Л. Особливості акумуляції 137Cs макроміцетами в сухих борах Українського Полісся // Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень. - № 2 (4). - Київ, 2001. - С. 114-122.
 • В.П.Краснов, Т.В.Курбет, О.О.Орлов, З.М.Шелест, Н.Є.Шатрова. Вплив екологічних факторів на накопичення цезію-137 їстівними грибами Центрального Полісся України // Мат. Щорічної наук. конф. Інституту ядерних досліджень (27-30 січня 1998р.). - Київ, 1998. - С. 305-307.
 • Ірклієнко С.П., Орлов О.О., Дмитренко О.Г., Прищепа О.Л., Гулик І.Т., Курбет Т.В. Вертикальний розподіл активності 137Cs у грунтах лісових екосистем Центрального Полісся України // Вісник державної агроекологічної академії України. - 2001. - № 1. - С. 27-30.
 • Краснов В.П., Ірклієнко С.П., Турко В.М., Орлов О.О., Приступа Г.К., Шелест З.М., Короткова О.З. Радіоактивне забруднення лісонасаджень // Проблеми екології і лісокористування на Поліссі України. - Житомир. - 1996. - № 3. - C. 10-14.
 • Орлов О.О., Краснов В.П., Ірклієнко С.П., Турко В.М., Шелест З.М., Короткова О.З. Вивчення радіоактивного забруднення лікарських рослин лісів Українського Полісся // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. - Житомир.- 1996. - № 3. - C. 55-64.
 • Орлов О.О., Курбет Т.В., Короткова О.З., Каліш О.Б., Прищепа О.Л., Краснов В.П. Акумуляція 137Cs дикорослими грибами та ягодами в лісах Полісся України // Проблеми екології лісу і лісокористування на Поліссі України / Наук. праці. - Вип. 1 (7). - Житомир: Волинь, 2000. - С. 44-53.
 • Орлов О.О., Каліш О.Б., Короткова О.З., Курбет Т.В. Кількісна оцінка ґрунтових параметрів та інтенсивності міграції 137Cs в ланцюжках "грунт-рослина", "грунт-гриби" на основі еколого-фітоценотичного підходу // Агрохімія і грунтознавство. - Міжвідомчий наук. тематич. збірник. - Спец. випуск до V з'їзду Укр. тов-ва грунтознавців та агрохіміків, м.Рівне, 6-10 липня 1998 р. - Частина IV. Грунти-екологія-продовольство. - Харків, 199
 • Орлов О.О., Чорный М.И., Ляху М.В., Федоришин Д.Д. Ускорение поисковых ресурсов природных поисковых углеводородов Днепрово-Донецкой впадины путём использования информации об АВПД. Тези Респ. н.-т. конф. "Проблемы ускоренного выявления новых типов ловушек и ресурсов нефти и газа в ДДВ". м. Чернігів. 1987. С. 22 - 24.
 • 1 Орлов О.О., Трубенко О.М., Омельченко В.Г. Тріщинуватість гірських порід Внутрішньої зони Передкарпатського прогину // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ. - 1996. - Вип.33. - С. 49-57.
 • Орлов О.О., Омельченко В.Г., Михайлів І.Р. Визначення тиску прориву та часу розформування покладів вуглеводнів за допомогою ПЕОМ// Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону.- Івано-Франківськ: ЕКОР.- 1998.-С.49-55.
 • Орлов О.О., Ляху М.В., Омельченко В.Г. Способ выделения карбонатных покрышек залежей углеводородов.- К.: Час, 1990.- 3 с.