Середенко Михайло Михайлович

Публикации

  • Тимофєєв О.О., Горобець О.В., Розова К.В., Середенко М.М., Портніченко В.І., Жеззіні Аднан Аббас. Зміни місцевої неспецифічної резистентності у посттравматичному вогнищі в динаміці лікування // Фізіологічний журнал. - 2001. - т. 47, № 4. - С. 25 - 29. Підготовлена з рівною часткою науково-практичної участі кожного.
  • Середенко М.М., Назаренко А.І., Кукоба Т.В. Вплив ліпосом на стан тканинного дихання у тварин при гострій гіпоксичній гіпоксії // Физиол. журн. - 1993. - Т. 39, № 4. - С. 100-103.
  • Кукоба Т.В., Середенко М.М., Бутович І.А., Мойбенко О.О. Вплив лінолеат-гідроксамової кислоти на стан процесів перекисного окислення ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи щурів при гіпоксії // Фізіол. журн. - 1998. - Т. 44, № 5-6. - С. 43-48.
  • Кукоба Т.В., Розова Е.В., Середенко М.М. Протекторное действие кверцетина при острой гипоксической гипоксии //Гипоксия: механизмы, адаптация, коррекция. Материалы Всероссийской конференции.-Москва.- 1997.- С. 65.
  • Кукоба Т.В., Назаренко А.І., Розова К.В., Середенко М.М. Зміни функціонального стану тканин організму при дії переривчастої гіпоксії // Фізіол. журн. - 1996. - Т. 42, № 3-4. - С.19.
  • Кукоба Т.В., Середенко М.М. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи при циркуляторно-гемічній гіпоксії та їх корекція індометацином // Ліки. - 1998. - №3. - С. 39-42.
  • Середенко М.М., Кукоба Т.В. Соотношение процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы организма при гипоксии различного происхождения // Кислород и свободные радикалы. Материалы VI международного симпозиума. - Гродно. - 1996. - С. 26-27.
  • Середенко М.М., Маньковская И.Н., Назаренко А.И., Розова Е.В., Островская Л.Б., Коваль С.Б., Кукоба Т.В. Некоторые мембранные механизмы изменений состояния тканей организма при адаптации к прерывистой гипоксии и дополнительном гипоксическом воздействии // Нейрогуморальные механизмы патологических процессов. Харьков. - 1996. - С. 67-71.
  • Середенко М.М., Маньковська І.М., Розова К.В., Моісеєнко Є.В., Назаренко А.І., Коваль С.Б., Кукоба Т.В., Островська Л.Б., Портніченко В.І., Тимченко О.Г., Волгін Д.В. Стан систем забезпечення організму киснем при екстремальних впливах шляхом дії на метаболізм фосфоліпідів // Фізіол. журн. - 1998. - Т. 44, №4. - С. 111.