Москаленко Олександр Васильович

Публикации

  • Шелешко П.В., Москаленко О.В. Доля хворих після перенесення післяопераційних ускладнень хірургічного лікування раку шлунка// Матеріали конф.''Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні''.-Полтава.-1996.-С.454.
  • Москаленко О.В. Можливості ультразвукової спектроскопії сироватки крові в діагностиці ранніх післяопераційних запальних ускладнень у хворих на рак шлунка //Клініч.хірургія.-1998.-№ 3.-С. 38-39.
  • Москаленко О.В. Своєчасність релапаротомії при ускладненнях хірургічного лікування раку шлунка // Матеріали конф.''Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини на сучасному рівні''.- Полтава.- 1996.- С.272.
  • Москаленко О.В. Лікування хелікобактеріозу в профілактиці післяопераційних запальних внутрішньоочеревинних ускладнень у хворих на рак шлунка //Лікарська справа.-1998.- №2.- С.132- 134.
  • Москаленко О.В., Заливчий О.П., Руденко О.П., Сперкач В.С. Спосіб діагностики запальних ускладнень після хірургічного лікування раку шлунка /14976 А А61В 8/00 Заявлено 05.12.96; Опубл.04.03.97.
  • Москаленко О.В. Запальні ускладнення хірургічного лікування раку шлунка та додаткові можливості в їх діагностиці //Вестн. проблем биологии и медицины.-1998.-№4.-С.116-124.