Попов Ярослав Богданович

Публикации

  • Леновенко А.М., Василюк В.М., Попов Я.Б. Проектування цифрових засобів вимірювання з нелінійними сенсорами // Відбір і обробка інформації, № 12, 1998, с. 81-85.
  • Дудикевич В.Б., Попов Я.Б. Аналітичне представлення залежності температури від резонансної частоти ядерного квадрупольного резонансного термометра // Матеріали міжнар. наук.-техн. конференції "Приладобудування - 96". Вінниця-Судак, 1996. Ч. 1. с. 45.
  • Дудикевич В.Б., Попов Я.Б. Математичне моделювання та оптимізація напівпровідникових перетворювачів температури // Вимірювальна техніка та метрологія, №53, 1998, с. 147-150.
  • Варшава С.С., Дудикевич В.Б., Попов Я.Б. Створення магніто- та терморезисторів на основі напівпровідникових кристалів групи А3В5 та дослідження їх характеристик. Матеріали міжнарожної науково-практичної конференції "СЗПОІ", Одеса, 9-14 червня 1997 року, с. 47.