Криса Василь Михайлович

Публикации

  • Бигар П.В., Шутка Б.В., Глушко Н.Л., Криса В.М. Деякі судинні та гемодинамічні механізми розвитку ювенільної артеріальної гіпертензії // Галицький лік. вісник. - 1999. - Т.6, №1. - С. 13-15.
  • Лікування атеросклерозу судин нижніх кінцівок: проблеми та перспективи / Нейко Є.М., Середюк Н.М., Геник С.М., Криса В.М., Гудз І.М. // Журнал АМН України.- 1997.- Т.3, №2.- С.325-331.
  • ϳäãîòîâêà õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò äî îïåðàö³¿ та ведення післяопераційного періоду. С.М.Геник, М.М.Грушецький, В.М.Криса // Клінічна хірургія. - 1996. - № 7. - С. 37-40.
  • Криса В.М., Геник С.М., Рижик В.М., Нестеренко В.Л. Комп'ютерно-томографічно контрольований пункційний хімічний паравертебральний симпатиколізис в лікуванні хронічної артеріальної недостатності // Шпитальна хірургія. - 2000. - № 1. - С. 71-73.
  • Криса В.М., Рижик В.М., Нестеренко В.Л. Перспективність малоінвазивного симпатиколізису паравертебральних гангліїв при облітеруючих захворюваннях судин кінцівок // Галицький лікарський вісник. - 2002. - № 3. - С. 167-169.
  • Пристрій для накладання скобкових швів. Автори: Криса В.М., Геник С.М., Ринський М.І. Заявка на патент № 96041255/к від 02.04.96. Патент № 217 від 31.08.98.
  • Стереотаксичний пристрій. Автори: Криса В.М., Заміховський Л.М., Геник С.М., Кметюк В.М., Кравець М.К., Походенко І.І., Рижик В.М., Штельмах М.Т. Заявка на патент № 96041477 від 12.04.96.