Тарасенко Олег Олександрович

Публикации

  • Тарасенко О.О. Про поєднання польової стійкості проти фітофторозу листків і бульб картоплі//Наукові основи ведення картоплярства України в ринкових умовах: Тези.доп.конф.мол.вчен. і спеціалістів, 23-24 травня 1996 р./Ін.-т. картоплярства УААН. - Немішаєве. - 1996. - С.32.
  • Тарасенко О.О., Осипчук А.А. Підвищення польової стійкості проти фітофторозу в потомстві складних міжвидових гібридів картоплі//Захист рослин. - 1998. - №5.-С.17.
  • Тарасенко О.О. Успадкування фітофторостійкості при використання складних міжвидових гібридів картоплі//Проблеми захисту рослин від шкідливих організмів в сучасних економічних та екологічних умовах.; Тез.доп. - Київ. - 1996. - с.62.
  • Тарасенко О.О. Використання в селекції вихідного матеріалу, створеного на основі філогенетично віддалених видів //Картоплярство.-К.,1998.-Вип.28.-С.70.
  • Тарасенко О.О. Використання складних міжвидових гібридів картоплі в селекції на польову стійкість проти фітофторозу //Вісник аграрної науки. - 1997. - №5. - с.71-74.

Соавторы