Левченко Олександр Миколайович

Публикации

 • Левченко О.М. Концептуальні підходи до регулювання якості трудового потенціалу в регіоні //Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1998.-Вип.5., Ч. 1.- С. 190-193.
 • Левченко О.М. Трудовий потенцiал регіону за умов трансформацiї до ринкової економiки //Праця та зайнятість населення в умовах ринкових відносин. Зб. наук. статей.- Кiровоград, 1997 - С. 70 - 75.
 • Левченко О.М. Формування трудового потенцiалу в регiонi  // Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред.  проф.  Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1997.-Вип. 4.- С. 24-26.
 • Гудсков А.К., Левченко О.М. До концепцiї мотивацiйного механiзму пiдвищення якостi трудового потенцiалу // Трудовий потенцiал України i його реалiзацiя в умовах розбудови нацiональноi економiки. Мiжнарод. науково-практ. конф.; Зб. наук. докладiв - Львiв, 1997.- С.167-172 /автору належить обгрунтування основних підходів до формування мотиваційного механізму підвищення якості трудового потенціалу в умовах формування ринкових відносин/.
 • Гудсков А.К., Левченко О.М. До питання використання робiтникiв за рiвнем їх квалiфiкацii //Науково- практ. конф.; Зб. докладiв. - Хмельницький, 1997.- С. 38-40 /автору належить визначення на основі проведених досліджень, залежностей між рівнем продуктивності праці та збалансованістю між рівнем кваліфікації робочої сили та складністю робіт/.
 • Левченко О.М. Природній рух населення в регiонi //Демографія, економіка праці та соціальна політика./ Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1997.-Вип. 4.- С. 30-31
 • Левченко О.М. Тенденції формування професійно-освітньої компоненти трудового потенціалу в регіоні //Демографія, економіка праці та соціальна політика./  Відп.  ред.  проф.  Л.М. Фільштейн. - Кіровоград: КІСМ, 1998.-Вип.5., Ч. 1.- С. 98-100.
 • Левченко О.М. Якість робочої сили як визначальна умова розвитку ринку праці// збірник наукових праць, частина 1: - Хмельницький,  НВП  "Еврика"  ТОВ,  1998.- С. 143 - 145.
 • Гудсков А.К., Левченко О.М. Теоретичнi пiдходи до визначення характеристики трудового потенцiалу в регiонi //Демографія, економіка праці та соціальна політика. / Відп. ред. проф. Л.М. Фільштейн.- Кіровоград: КІСМ, 1997.-Вип. 4.- С.19-21 /автору належить аналіз літературних джерел щодо визначення поняття "трудовий потенціал"/ .
 • Левченко О.М. Соцiальнi орiєнтацiї молодi в умовах ринкових перетворень //Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение. Междунар. студент. науч. конф.-Харьков, 1997.- С. 91
 • Левченко О.М. Соцiально-економiчнi аспекти розвитку ринку працi та трудового потенцiалу // Соціально-економічні питання праці, демографії та зайнятості: Зб. наук. статей. - Кіровоград, 1997.- С. 14-17

Соавторы