Губенко Олександр Володимирович

Публикации

 • Губенко О. В. Колективи талановитої молоді (КТНМ) як форма сумісної самостійної творчої діяльності студентів і школярів // Тези обласної науково-практичної конференції. - Тернопіль. - 1990. - С.61-62.
 • Губенко О. В. Профконсультація школярів на творчі технічні професії // Профорієнтаційна робота із школярами: Метод. посібник. - Рівне. - 1992. - С.32-43.
 • Губенко О. В. Активізація творчих інтелектуальних здібностей старшокласників як компонент підготовки майбутнього вчителя // Вісник БДПІ. - Бердянськ. - 1993. - № 5. - Ч.1. - С.84-85.
 • Губенко О. В. Система діагностики здібностей учнів до творчих науково-технічних професій // Матеріали республіканської конференції "Психодіагностика - вчителю". - Харків. - 1989. - С.18-24.
 • Губенко О. В. Де нашим дітям відпочивати? // Обдарована дитина.- 1998.- № 1. - С.45-46.
 • Губенко О. В. Активізація творчого технічного мислення старшокласників у процесі підготовки до творчої технічної діяльності // Матеріали республіканської науково-практичної конференції. - Рівне. - 1993. - Ч.2. - С.72-73.
 • Губенко О. В. Подготовка старшеклассников к выбору творческих технических профессий // Профориентация молодёжи: Материалы Всесоюзной научно-методической конференции . - Караганда - 1990. - С.63-54.
 • Губенко О. В. Гартуймо думки лезо // Зарубіжна література. - 1997. - № 5. - С.4.
 • Губенко О. В. Розвиток творчого технічного мислення старшокласників як складова частина підготовки майбутнього вчителя праці // Тези респ. науково-практ. конференції. - Ніжин. - 1991. - С.83-84.
 • Губенко О. В. Розумова гімнастика, або як розвивати абстрактне мислення дитини. // Обдарована дитина. - 1998. - № 2. - С.38-39.
 • Губенко О. В. Чи можна навчити школярів робити відкриття? // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 6. - С.25-31.
 • Губенко О. В. Початковий профпідбір та підготовка старшокласників до обрання професій у сфері творчої науково-технічної діяльності // Матеріали наук. конференції НДІ педагогіки АПН України. - К. - 1996. - С.28.
 • Губенко О. В. Слово до читача // Практична психологія та соціальна робота. - 1997. - Жовтень. - С.2-4.
 • Губенко О. В. Формування у старшокласників готовності до вибору творчих технічних професій як психолого-педагогічна проблема // Трудове становлення молоді: Колективна монографія. - К. - 1992. - С.56-75.
 • Губенко О. В. Система профконсультації школярів на професії сфери творчої технічної діяльності // Практична психологія і школа. - К.-Луцьк. - 1992. - Ч.1. - С.96-101.
 • Губенко О. В. Проблема розвитку мислення школярів. Методологічні аспекти // Практична психологія та соціальна робота. - 1998.- № 7. - С.19-20.
 • Губенко О. В. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей 5-8 років // Обдарована дитина. - 1998. - № 1. - С.25-28.
 • Губенко О. В. Творчий інтелект: деякі особливості та прийоми активізації // Обдарована дитина. - 1998. -№ 1. - С.25-28.
 • Губенко О. В. Розвиток технічної творчості учнів у процесі трудової підготовки як засіб активізації творчого потенціалу особистості // Матеріали наук. конференції НДІ педагогіки України. - К. - 1990. - С.37-38.

Соавторы