Чеботарьова Л.Л.

Публикации

  • Чеботарьова Л.Л., Сапон М.А., Сапон Д.М. Нові методики в діагностиці хронічного невропатичного больового синдрому // Укр. нейрохірург. журн. - 2006. - №1. - С.84.
  • Цимбалюк В.І., Чеботарьова Л.Л., Страфун С.С., Сапон М.А. Електроміографічні критерії ефективності ренервації після хірургічного лікування хворих з травмою плечового сплетення // Бюл. УАН. - 1998. - Вип.4. - С.87-92.
  • Цимбалюк В.І., Сулій М.М., Лузан Б.М., Носов А.Т., Чеботарьова Л.Л., Атанасов О.М., Сапон М.А. Вплив трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію периферичних нервів //Бюлетень УАН. - 1998. - №7 - С.17-21.
  • Цимбалюк В.І., Сулій М.М., Лузан Б.М., Носов А.Т., Чеботарьова Л.Л., Атанасов О.М. Особливості репаративного гістогенезу периферичних нервів при трансплантації ембріональної нервової тканини // Актуальні питання сучасної хірургії. Мат. міжнар. конф. - Ужгород. - 1997. -С.223-226.
  • Цимбалюк В.І., Чеботарьова Л.Л., Страфун С.С., Сапон М.А. Електроміографічні критерії ефективності реінервації після хірургічного лікування хворих з травмою плечового сплетення //Бюлетень Укр.Асоціації нейрохірургів.- 1998.- №4.- С.87-91.
  • Цимбалюк В.І., Сулій М.М., Лузан Б.М., Носов А.Т., Чеботарьова Л.Л., Атанасов О.М. Експериментальне обгрунтування впливу трансплантації ембріональної нервової тканини на регенерацію пошкоджених периферичних нервів // Вісник наукових досліджень. -1997. -№ 6-7. - С.41-43.
  • Цимбалюк В.І., Третяк І.Б., Хонда О.М., Чеботарьова Л.Л., Каддум Г.М., Ломако Л.О. Діагностика ступеня порушення рухової, чутливої та вегетативної функцій при часткових ушкодженнях периферичних нервів // Український вісник психоневрології. - 1996. - Т.4, вип.3(10). - С.469-470.